preloader

Enjardinament habitatge particular a Puçol

Localització
Puçol, València

Data
2018

Superfície
1.223 m2

Co-autora
María Pedro Ferrer
(Enginyera agrícola)

Promotor
Particular

Resum
Reforma d’un jardí existent reestructurant-lo amb un sistema de murets aplacats en pedra calcària i una nova proposta de jardineria. L’objectiu del projecte és crear espais d’estada més agradables i articulats a l’entorn de l’habitatge.