preloader

Regeneració urbana de l’entorn del Mercat Central de València

Autores
Elisabet Quintana arquitectura i paisatge + Blanca Peñín (Peñín Arquitectos S.L.P.)

Localització
València

Data
2018-en curs

Superfície
20.660 m2

Col·laboradors
Espinàs i Tarrasó S.C.P., Planifica Ingenieros y Arquitectos, Coop. V., Arnau Boix (Pla Estel), María Pedro, enginyera agrícola

Promotor
Generalitat Valenciana, Ajuntament de València

Resum
Proposta transversal des de diferents disciplines i aproximacions amb l’objectiu últim de fer ciutat.
El projecte aprofita l’oportunitat de crear un espai de convivència al voltant d’un equipament comú a tota la ciutadania: El Mercat Central. D’aquesta manera, es proposen una sèrie d’espais oberts interrelacionats entre ells, minimitzant elements divisors i sectoritzacions, i emprant l’aigua com a configuradora del medi físic urbà.
A partir de l’anàlisi topogràfica es marquen els camins de l’aigua, que ajuden a dissenyar i establir el sistema de drenatge, que serveix de base per a compondre els paviments que acompanyaran els recorreguts de les persones i dotaran d’un entorn adequat a cada un dels elements patrimonials de l’àmbit.