preloader

Jardí a Puçol

Autora
Elisabet Quintana arquitectura i paisatge

Localització
Puçol, València

Data
2018

Superfície
1.223 m2

Col·laboradors
María Pedro (Enginyera agrícola)

Promotor
Particular

Resum
Reforma d’un jardí existent reestructurant-lo amb un sistema de murets aplacats en pedra calcària i una nova proposta de jardineria. L’objectiu del projecte és crear espais d’estada més agradables i articulats a l’entorn de l’habitatge.