preloader

Jardí de l’Ermita de Sant Jeroni

©Milena Villalba
©Milena Villalba

Autora
Elisabet Quintana Seguí

Categoria
Espai públic

Localització
Orriols, València

Data
2018

Superfície
3.965 m2

Pressupost
262.320,31 €

Mòdul
66,16 €/m2

Col·laboradors
Carmen Gascó (Arquitecta tècnica), Camilo Grau (Arquitecte), María Pedro (Enginyera agrícola), Vicente Monzó (Arquitecte tècnic)

Participació ciutadana
CARPE
contexto [arquitectura]

Promotor
Servei de Jardineria. Ajuntament de València

Fotografies
©Milena Villalba
©Caixa Fosca
©Aitor Deza