preloader

Tram VIa del Jardí del Túria

Localització
València

Data
2014/2015

Superfície
58.706 m2

Pressupost
191.676,45€

Col·laboradors
Camilo Grau (Arquitecte), Lucía Pastor (Arquitecta y Paisajista), Carmen Gascó (Arquitecta tècnica), Juan Zaforteza (Enginyer agrícola), Vicente Monzó (Arquitecte tècnic)

Promotor
Servei de Jardineria, Ajuntament de Valencia

Contractista
Pavasal Empresa Constructora, SA

Resum
Intervenció en el Tram VIa de el Jardí del Túria situat entre dos ponts històrics, abastant una superfície aproximada de 60.000 m2. Les contínues transformacions, especialment la implantació d’equipaments esportius, han desestructurat l’espai creant desconnexions en els recorreguts. Els recorreguts de vianants i la reestructuració de l’àmbit son els dos principals aspectes a resoldre. El projecte consisteix en el redibuixat del traçat dels vials, eliminant sengles innecessàries, creant un nou esquema de recorreguts més clar i eficient i guanyant superfície enjardinada. La nova definició s’aconseguirà amb encintats i elements que garanteixin l’accessibilitat a tots els ciutadans, incorporant els elements existents. A més, es planteja l’eliminació de sistema d’embornals substituint-lo per unes cunetes verdes que garanteixen un drenatge sostenible.