preloader

Elisabet Quintana Seguí (Maó, 1974)

Arquitecta (2000) i graduada en la Diplomatura Superior de Paisatgisme (2005) per l’ETSAB, especialitzada en l’àmbit de l’espai públic i el paisatgisme. Professora associada al Departament d’Urbanisme de la ETSAV-UPV, on imparteix classes d’urbanisme i paisatge en el Grau en Fonaments de l’Arquitectura i en el Màster Universitari en Arquitectura del Paisatge.

Ha treballat al Departament d’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i actualment té estudi propi a València, dedicat a projectes de disseny de parcs i jardins, tant públics com privats, redacció de projectes d’urbanització i col·laboració amb altres equips multidisciplinaris com a professional independent en qualitat de paisatgista.

Actualment coordina la redacció del projecte de regeneració de l’entorn del Mercat Central de València, entre altres projectes.

© 2020 Elisabet Quintana arquitectura i paisatge, tots els drets reservats