preloader

Elisabet Quintana Seguí­ (Maó, 1974)

Arquitecta (2000) i graduada en la Diplomatura Superior de Paisatgisme (2005) per l’ETSAB, especialitzada en l’ámbit de l’espai públic i el paisatgisme. Professora associada al Departament d’Urbanisme de la ETSAV-UPV, on imparteix classes d’urbanisme i paisatge en el Grau en Fonaments de l’Arquitectura i en el Máster Universitari en Arquitectura del Paisatge.

Ha treballat al Departament d’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i actualment té estudi propi a València, dedicat a projectes de disseny de parcs i jardins, tant públics com privats, redacció de projectes d’urbanització i col·laboracións amb altres equips multidisciplinaris com a professional independent en qualitat de paisatgista.

Actualment coordina la direcció d’obra del projecte de regeneració de l’Entorn del Mercat Central de València, entre altres projectes.

© 2021 Elisabet Quintana arquitectura i paisatge, tots els drets reservats