preloader

Enjardinament habitatge particular a Biniancolla

Localització
Biniancolla (Sant Lluís), Menorca

Data
2019

Superfície
890 m2

Co-autora
Marí­a Pedro Ferrer
(Enginyera agrícola)

Promotor
Particular

Resum
Un petit jardí­ per a un habitatge unifamiliar situat en una parcel·la en pendent amb vistes a la mar, la vegetació acompanya el recorregut d’accés, es relaciona amb l’entorn i finalment crea zones d’estar al voltant de la piscina i les terrasses. S’aprofita el talús de desnivell amb el carrer per crear un jardí­ sec.