preloader

Enjardinament habitatge particular a S’Ullastrar

Localització
S’Ullastrar (Sant Lluís), Menorca

Data
2019

Superfície
2.125 m2

Co-autora
María Pedro Ferrer
(Enginyera agrícola)

Promotor
Particular

Resum
Jardí de nova planta a l’entorn d’un habitatge unifamiliar construït en uns antics horts. Cerca la creació d’espais exteriors d’estada al voltant de la casa i la interrelació amb l’entorn d’ «ullastrar» (bosc d’ullastres) característic de la zona.