preloader

Entorn Hotel Rural Sant Joan de Binissaida

Localització
Es Castell, Menorca

Data
2002-2018

Superfí­cie
9.500 m2

Promotor
Sant Joan de Binissaida CB

Resum
Ordenació de l’entorn d’una casa rural típica de Menorca dedicada a l’agroturisme. L’objectiu era adequar els espais que envoltaven la casa als usos bàsics generats per una explotació turística: aparcament, piscina, jardí … integrant-los en la explotación agrícola que els envolta i posant en valor els elements etnològics existents.