preloader

Jardí­ de l’Ermita de Sant Jeroni

©Milena Villalba
©Milena Villalba

Localització
Orriols, València

Data
2018

Superfície
3.965 m2

Pressupost
262.320,31 €

Mòdul
66,16 €m2

Col·laboradors
Carmen Gascó (Arquitecta técnica), Camilo Grau (Arquitecte), Marí­a Pedro (Enginyera agrí­cola) i Vicente Monzó (Arquitecte tècnic)

Participació ciutadana
CARPE
contexto [arquitectura]

Promotor
Servei de Jardineria, Ajuntament de València

Fotografies
©Milena Villalba
©Caixa Fosca
©Aitor Deza

Resum
Conegut com “descampat de l’ermita” i reivindicat per la ciu

Conegut com “descampat de l’ermita” i reivindicat per la ciutadania des de fa anys, la nova plaça significava una important oportunitat per aconseguir un espai públic al nucli de l’antic assentament d’Orriols. Aquesta permetia disposar de una infraestructura física a diversos projectes veïnals, socials i multiculturals que estaven re-definint un marc de convivència al barri.

Després de diversos anys d’accions veïnals que reivindicaven l’ús de l’espai, l’Ajuntament de València va obrir el procés #sembraOrriols per sumar veus a la reflexió al voltant del descampat i a la seua transformació.

A través de quatre fases es va implicar a ciutadania, tècnics municipals, equip redactor del projecte de la plaça, ciutadania i comunitat universitària per entendre la xarxa d’espais públics d’Orriols, imaginar el paper que havia de tenir la nova plaça, testar el seu ús en una maqueta 1:1 i avaluar l’impacte del projecte.

A partir d’una primera estratègia d’actuació elaborada per l’equip redactor, es va anar desenvolupant la proposta incorporant la informació resultant de les diferents accions del procés de participació. Com a principals condicionants de partida destacaven: la memòria i identitat de barri, la relació de la parcel·la amb el seu entorn, la necessitat de crear espais adequats per assumir el programa que sorgeix del procés de participació urbana i la necessitat de donar lloc a un nou espai ambientalment sostenible integrat en la infraestructura verda de la ciutat.

.

Reconeixements

Seleccionat
Premi Rosa Barba 2018