preloader
parcel·la

Ordenació parcel·la Hospital Verge del Toro

Localització
Maó, Menorca

Data
2019

Co-autors
Peñí­n Arquitectos S.L.P.
Joan J. Gomila (arquitecte)
Virai Arquitectos S.L.P.
Valnu Servicios de Ingeniería S.L.
Elisabet Quintana (paisatgista)

Resum
Les actuacions busquen una integració tant arquitectónica com paisatgí­stica, incorporant elements que dialoguen amb el seu entorn urbà  i l’edifici existent. Després d’un estudi detallat de l’entorn, destaca la proposta d’un mirador dins del jardí­, així com el treball amb els itineraris més accessibles, permetent una bona comunicació amb el centre de la ciutat.
L’entorn de l’edifici de l’hospital es proposa com un espai d’ús i gaudi dels pacients, familiars i personal sanitari. El disseny busca enfatitzar el caràcter terapèutic del jardí­ i facilitar els contactes socials garantint l’accessibilitat.
Es fa un diagnóstic de la vegetació existent, tractant d’incorporar-la en la proposta. D’aquesta forma, es garanteix un entorn vegetat amb ombra i una bona connexió amb la infraestructura verda urbana, mantenint, al mateix temps, una connexió amb la memòria del lloc i la seua història.