preloader

Ordenació parcel·la Hospital Verge del Toro

Localització
Maó, Menorca

Data
2019

Co-autors
Peñín Arquitectos S.L.P.
Joan J. Gomila (arquitecte)
Virai Arquitectos S.L.P.
Valnu Servicios de Ingeniería S.L.
Elisabet Quintana (paisatgista)

Resum
Les actuacions busquen una integració tant arquitectònica com paisatgística, incorporant elements que dialoguen amb el seu entorn urbà i l’edifici existent. Després d’un estudi detallat de l’entorn, destaca la proposta d’un mirador dins del jardí, així com el treball amb els itineraris més accessibles, permetent una bona comunicació amb el centre de la ciutat.
L’entorn de l’edifici de l’hospital es proposa com un espai d’ús i gaudi dels pacients, familiars i personal sanitari. El disseny busca enfatitzar el caràcter terapèutic del jardí i facilitar els contactes socials garantint l’accessibilitat.
Es fa un diagnòstic de la vegetació existent, tractant d’incorporar-la en la proposta. D’aquesta forma, es garanteix un entorn vegetat amb ombra i una bona connexió amb la infraestructura verda urbana, mantenint, al mateix temps, una connexió amb la memòria del lloc i la seua història.