preloader

Ordenació del tram VI-a del Jardí­ del Túria

Localització
València

Data
2014-2015

Superfície
58.706 m2

Pressupost
191.676,45€

Col·laboradors
Camilo Grau (Arquitecte), Lucí­a Pastor (Arquitecta i paisatgista), Carmen Gascó (Arquitecta técnica), Juan Zaforteza (Enginyer agrí­cola) i Vicente Monzó (Arquitecte técnic)

Promotor
Servei de Jardineria, Ajuntament de València

Contractista
Pavasal Empresa Constructora SA

Resum
Intervenció en el Tram VIa de el Jardí de l’Túria situat entre dos ponts històrics, abastant una superfície aproximada de 60.000 m2. Les contínues transformacions, especialment la implantació d’equipaments esportius, han desestructurat l’espai que, al costat de la desconnexió esmentada, conformen els dos principals aspectes a resoldre. El projecte consisteix en el redibuixat de el traçat dels vials, eliminant sengles innecessàries, creant un nou esquema de recorreguts més clar i eficient i guanyant superfície enjardinada. La nova definició s’aconseguirà amb encintats i elements que garanteixin l’accessibilitat a tots els ciutadans, incorporant els elements existents. A més, es planteja l’eliminació de sistema d’embornals substituint per unes cunetes verdes que garanteixen un drenatge sostenible.

Reconeixements

Seleccionat
Premi Rosa Barba 2016