preloader

Parc de les Vies d’Alboraia

© Diego Opazo
© Diego Opazo

Localització
Alboraia, València

Data
2008-2011

Superfí­cie
10.392 m2

Mòdul
107 €/m2

Co-autor
Pablo Peñí­n Llobell
(Peñín Arquitectos SLP)

Col·laboradors
VALNU
Servicios de Ingeniería SL

Promotor
Ajuntament d’Alboraia

Contractista
ALDESA
Construcciones SA

Fotografia
©Diego Opazo

Resum
Actuació situada a Alboraia, municipi contigu a València, on sorgeix l’oportunitat de soterrar les vies de la línia de metro que divideix el nucli urbà en dues parts, pràcticament incomunicades. Aprofitant el projecte de soterrament, l’Ajuntament aposta per convertir la traça del tren en un passeig per a vianants, un eix urbà lligat a una sèrie d’actuacions municipals amb l’objectiu de crear una nova xarxa d’espais públics que vertebren la ciutat. Aquest eix, garanteix la connexió entre les dues parts, però busca també tenir un interès en si mateix, allotjant zones de descans i trobada per a la ciutadania.

Reconeixements

Seleccionat
Premi Rosa Barba 2012

Menció en la modalitat d’Urbanisme i Paisatge