preloader

Plaça Amparo Arce Miralles

©Milena Villalba
©Milena Villalba

Localització
Benimaclet, València

Data
2018

Superfície
2.420 m2

Pressupost
195.675,39 €

Mòdul
80,86 €/m2

Col·laboradors
Carmen Gascó (Arquitecta técnica), Vicente Monzó (Arquitecte técnic) i Marí­a Pedro (Enginyera agrícola)

Promotor
Servei de Jardineria, Ajuntament de València

Fotografíes
©Milena Villalba

Resum
La proposta s’encaixa respectant les traces preexistents i recuperant la petjada de les antigues edificacions del lloc. La seua ubicació la fa idònia per a formar part dels itineraris més habituals realitzats pels veïnat.
La configuració dels recorreguts ha estructurat la composició dels diferents espais que conformen la proposta. La connectivitat d’aquest nou espai no es planteja simplement a nivell de mobilitat, també s’entén com a part integrant d’un sistema ambiental com és la xarxa d’infraestructura verda de la ciutat. Finalment, cal destacar l’ús d’un sistema de drenatge sostenible per a tot el jardí­.