preloader

Plaça Manuel Escobedo de Betxí

Localització
Betxí, Castelló

Data
2020

Co-autors
Daniel Dent Murgui
Álvaro Marí Romeo

Resum
Una intervenció en l’espai públic és una acció que permet generar dinàmiques de regeneració urbana a diferents nivells amb un àmbit d’influència important a nivell de barri i fins i tot municipi.
En aquest sentit, la remodelació de la Plaça Manuel Escobedo compleix tots els requisits com a projecte exemplar en aquest sentit, i pot arribar a impulsar altres iniciatives de millora en el seu entorn, tant a nivell social, arquitectònic com mediambiental.
Qualsevol actuació en l’espai públic ha de tenir un caràcter transversal donant resposta a la multitud de factors que hi intervenen sempre des de la perspectiva del ciutadà com a actor participatiu en l’entorn urbà.
Entenem que, per aconseguir un entorn urbà amable, vital i de qualitat s’han de complir les condicions que fan d’un lloc un bon lloc.

Reconeixements
Segona menció
CRU III
Concurs de Regeneració Urbana de la Diputació de Castelló