preloader

Programa de Paisatge Gandia

Autores
Elisabet Quintana arquitectura i paisatge + Blanca Peñín (Peñín Arquitectos S.L.P.)

Localització
Gandia, València

Data
2018

Promotor
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Generalitat Valenciana

Resum
Els objectius del programa s’emmarquen dins dels grans objectius de la Política de Paisatge de la Comunitat Valenciana: 1. Protegir i posar en valor els paisatges més valuosos i socialment apreciats de la Comunitat Valenciana, 2. Salvaguardar, gestionar i millorar els valors del paisatge en els processos de planificació territorial i urbanística, amb l’objectiu d’incrementar la seva qualitat en tota la Comunitat Valenciana i 3. Coordinar l’actuació de les diferents administracions públiques en matèria de paisatge, mitjançant la definició de criteris i objectius de qualitat paisatgística concrets.