preloader

Programa de Paisatge de Gandia

Localització
Gandia, València

Data
2018

Co-autora
Blanca Peñín Llobell
(Peñín Arquitectos SLP)

Promotor
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Generalitat Valenciana

Resum
Els objectius del programa s’emmarquen dins dels grans objectius de la Política de Paisatge de la Comunitat Valenciana:
1. Protegir i posar en valor els paisatges més valuosos i socialment apreciats de la Comunitat Valenciana.
2. Salvaguardar, gestionar i millorar els valors del paisatge en els processos de planificació territorial i urbaní­stica, amb l’objectiu d’incrementar la seva qualitat en tota la Comunitat Valenciana.
3. Coordinar l’actuació de les diferents administracions públiques en matèria de paisatge, mitjançant la definició de criteris i objectius de qualitat paisatgística concrets.