preloader

Regeneració urbana de l’entorn del Mercat Central

©Quatre Caps

©Quatre Caps

Localització
València

Data
2018-en curs

Superfície
20.660 m2

Co-autora
Blanca Peñí­n Llobell
(Peñín Arquitectos SLP)

Col·laboradors
Espinàs i Tarrasó SCP, Planifica Ingenieros y Arquitectos, Arnau Boix (Pla Estel) i María Pedro (Enginyera agrícola)

Promotor
Generalitat Valenciana, Ajuntament de València

Resum
El projecte proposa la regeneració urbana de l’entorn de la Llotja de la Seda, el Mercat Central i l’Esglèsia dels Sants Joans, tots ells catalogats com a Bèns d’Interés Cultural (BIC) de la ciutat de València. Els dos principals espais de l’actuació sòn la Plaça del Mercat, que es caracteritza per ser un espai urbà emblemàtic en que cohabiten els diferents monuments, i la Plaça Ciutat de Bruixes, un espai desatés que actualment manca d’un mí­nim de qualitat urbana.
La intervenció té com a objecte dignificar l’espai urbà existent com un conjunt unitari, dotant-lo d’activitat, caràcter i qualitat urbana, i integrant la perspectiva de gènere i el respecte cap a la diversitat social i cultural. Així­, s’ha treballat des de diferents punts de vista, incloent l’urbaní­stic, l’arquitectònic, el patrimonial, el funcional, el paisatgístic i el mediambiental.
D’aquesta forma, es tracta d’una proposta transversal des de diferents disciplines i aproximacions l’objectiu únic de les quals és fer ciutat.